هدف ما برداشتن گامی کوچک در راه نشر آگاهی ست
ما در وب سایت دانش آگاهی تلاش می کنیم گامی به سوی حقیقت برداریم،
تا تمام آنچه در دنیای علم به ما کمک خواهد کرد را با نثر و کلامی آسان در اختیار شما قرار دهیم!

کتاب پیوندهای پنهان

کتاب پیوندهای پنهان

معرفی : سروش سارابی تعداد بازدید : 8915
معرفی : سروش سارابی بازدید : 8915

فریتیوف کاپرا، فیزیکدان شناخته‏شده در سطح جهانی، مولف تائوی فیزیک (ترجمه شده به فارسی در سال 1987)، نقطه عطف، عقل نامتعارف، شبکه حیات و تعلق داشتن به کیهان، است. « پیوندهای پنهان» عنوان اثر دیگری از همین نویسنده است که بینش و نظر محوری آن بر اساس نگاه بین رشته‏ای است و سعی شده‏است در آن تصویری سیستمی و چند خطی از هستی ارائه شود


کتاب پیوندهای پنهان
تصویر مربوط به مطلب کتاب پیوندهای پنهان

فریتیوف کاپرا، فیزیکدان شناخته‏شده در سطح جهانی، مولف تائوی فیزیک (ترجمه شده به فارسی در سال 1987)، نقطه عطف، عقل نامتعارف، شبکه حیات و تعلق داشتن به کیهان، است. « پیوندهای پنهان» عنوان اثر دیگری از همین نویسنده است که بینش و نظر محوری آن بر اساس نگاه بین رشته‏ای است و سعی شده‏است در آن تصویری سیستمی و چند خطی از هستی ارائه شود؛

کاپرا در این کتاب مصرانه به دنبال ارائه نمایی نظامند از تمامی پدیده‏ها اعم از زیستی، شناختی و اجتماعی است و بعضا برخی از پدیده‏ها را که در ظاهر بی‏ارتباط به پدیده‏های طبیعی هستند را، از خلال آن‏ها مورد بررسی قرار می‏دهد؛ به همین دلیل تفکیک بین «ذهن» و «ماده » را در عصر حاضر نمی‏پذیرد و این دو را موثر و مرتبط بر یکدیگر می‏شناسد و معتقد است علوم بایستی در نگاه مسلط گذشته تجدد نظر نمایند.


با این وجود هنگامی که کتاب را ورق می‏زنید و با بخش‏ ابتدایی آن مواجه می‏شوید، در ابتدا با مباحث مربوط به زیست شناسی، مانند لیپیدها، سلول‏ها و DNA مواجه خواهید شد. در پایان همین فصل نیز با یک پرسش اساسی روبرو خواهید شد که هدف از طرح آن بیشتر درگیر کردن ذهن مخاطب با سیر و هدف کلّی اثر است؛ این پرسش اساسی و آشنا است: «حیات چیست؟» وی در پاسخی که سعی دارد آن‏را در خلال فصول بعدی بسط دهد می‏آورد: سه مسیر عمده آفرینش تکاملی(جهش، مبادله ژن و همزیستی) را معرفی کردیم که حیات از رهگذر آن در طول 3 میلیارد سال از نیکان فراگیر باکتریایی تا ظهور وجود بشر، بی‏وفقه یا بدون هرگونه درنگی در الگوهای اساسی شبکه‏ی خودزایی شکوفا شد. وی در ادامه این ذهنیتش را روشن‏تر بیان می‏کند: برای گستراندن این فهم از طبیعت حیات به ساحتِ اجتماعیِ انسان که مقصود اصلی این کتاب است باید مفهوم اندیشه، ارزش‏ها و معنا و هدف را که پدیده‏هایی در قلمرو آگاهی و فرهنگ انسانی‏اند بررسی کنیم.

هریک از فصول کتاب نسبتا مستقل هستند و تنها با درک دید کلی آن، قابل فهم هستند؛ نگاه جدید و تازه کاپرا به محیط پیرامون انسان سبب جذابیت آن ‏شده‏است؛ برای نمونه در جایی برای بیان ارتباط زیست و اندیشه می‏آورد: ما، مجموعه‏ای از روابط فضاییِ بنیادین را تعریف می‏کنیم که فقط آن را برای جهت‏یابی خومان بکار نمی‏بریم؛ بلکه برای ادراک هر شی با یکدیگر نیز استفاده می‏کنیم ..... و این‏که موجودات زنده اشیای پیرامون خود را چگونه طبقه بندی می‏کنند، وابسته به سیستم‏های حرکتی و حسّی آن‏هاست که چگونه مجسم می‏شوند ....  در حالیکه طبقه‏بندی‏های رنگ مبتنی بر فیزیولوژی عصبی ماست انواع دیگر طبقه‏بندی بر مبنای تجربه بدنی ما شکل می‏یابد. این امر، خاصه در روابط فضایی که اساسی‏ترین طبقه‏بندی ماست بسیار اهمیت دارد. همان‏طور که لاکوف و جانسون توضیح می‏دهند وقتی گربه‏ای را جلوی درختی مشاهده می‏کنیم‏ این رابطه به طور عینی در دنیا وجود ندارد، بلکه یک فرافکنی از تجربه بدنی ماست ما با توجه به تمایزی که برای جلو و عقب بدن خود قائل می‏شویم آن را به اشیای دیگر فرافکنی می‏کنیم.

کاپرا سعی دارد بر همین مبنا مسائلی چون «واقعیت اجتماعی»، «ذهن و اگاهی »،«قدرت » و ... را توضیح دهد.

بخش اول. حیات، ذهن و جامعه

1.    سرشت حیات

2.    ذهن و آگاهی

3.    واقعّیت اجتماعی


بخش دوم. چالش‏های سده بیست و یکم

4.    حیات و رهبری در سازمان‏ها

5.    شبکه‏های سرمایه داری جهانی

6.    مرحله تحول فناوری زیستی

7.    تغییر بازی

نویسنده: 

فریتیوف کاپرا

مترجم: 

محمد حریری اکبری

موضوع: 

علوم شناختیتمام حقوق نشر و استفاده از این مطلب براساس قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، متعلق به سایت دانش آگاهی می باشد، هرگونه باز نشر به هر روشی از کل یا بخشی از مطلب بدون ذکر منبع، مطابق قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، جرم بوده و قابل پیگیری می باشد.

مرجع های مطلب:


Published Date : 7/29/2016

نظرات


ایمیل شما نمایش داده نمی شود
ایمیل
نام نمایشی
نظر
کتاب پیوندهای پنهان
تصویر مربوط به مطلب کتاب پیوندهای پنهان

فریتیوف کاپرا، فیزیکدان شناخته‏شده در سطح جهانی، مولف تائوی فیزیک (ترجمه شده به فارسی در سال 1987)، نقطه عطف، عقل نامتعارف، شبکه حیات و تعلق داشتن به کیهان، است. « پیوندهای پنهان» عنوان اثر دیگری از همین نویسنده است که بینش و نظر محوری آن بر اساس نگاه بین رشته‏ای است و سعی شده‏است در آن تصویری سیستمی و چند خطی از هستی ارائه شود؛

کاپرا در این کتاب مصرانه به دنبال ارائه نمایی نظامند از تمامی پدیده‏ها اعم از زیستی، شناختی و اجتماعی است و بعضا برخی از پدیده‏ها را که در ظاهر بی‏ارتباط به پدیده‏های طبیعی هستند را، از خلال آن‏ها مورد بررسی قرار می‏دهد؛ به همین دلیل تفکیک بین «ذهن» و «ماده » را در عصر حاضر نمی‏پذیرد و این دو را موثر و مرتبط بر یکدیگر می‏شناسد و معتقد است علوم بایستی در نگاه مسلط گذشته تجدد نظر نمایند.


با این وجود هنگامی که کتاب را ورق می‏زنید و با بخش‏ ابتدایی آن مواجه می‏شوید، در ابتدا با مباحث مربوط به زیست شناسی، مانند لیپیدها، سلول‏ها و DNA مواجه خواهید شد. در پایان همین فصل نیز با یک پرسش اساسی روبرو خواهید شد که هدف از طرح آن بیشتر درگیر کردن ذهن مخاطب با سیر و هدف کلّی اثر است؛ این پرسش اساسی و آشنا است: «حیات چیست؟» وی در پاسخی که سعی دارد آن‏را در خلال فصول بعدی بسط دهد می‏آورد: سه مسیر عمده آفرینش تکاملی(جهش، مبادله ژن و همزیستی) را معرفی کردیم که حیات از رهگذر آن در طول 3 میلیارد سال از نیکان فراگیر باکتریایی تا ظهور وجود بشر، بی‏وفقه یا بدون هرگونه درنگی در الگوهای اساسی شبکه‏ی خودزایی شکوفا شد. وی در ادامه این ذهنیتش را روشن‏تر بیان می‏کند: برای گستراندن این فهم از طبیعت حیات به ساحتِ اجتماعیِ انسان که مقصود اصلی این کتاب است باید مفهوم اندیشه، ارزش‏ها و معنا و هدف را که پدیده‏هایی در قلمرو آگاهی و فرهنگ انسانی‏اند بررسی کنیم.

هریک از فصول کتاب نسبتا مستقل هستند و تنها با درک دید کلی آن، قابل فهم هستند؛ نگاه جدید و تازه کاپرا به محیط پیرامون انسان سبب جذابیت آن ‏شده‏است؛ برای نمونه در جایی برای بیان ارتباط زیست و اندیشه می‏آورد: ما، مجموعه‏ای از روابط فضاییِ بنیادین را تعریف می‏کنیم که فقط آن را برای جهت‏یابی خومان بکار نمی‏بریم؛ بلکه برای ادراک هر شی با یکدیگر نیز استفاده می‏کنیم ..... و این‏که موجودات زنده اشیای پیرامون خود را چگونه طبقه بندی می‏کنند، وابسته به سیستم‏های حرکتی و حسّی آن‏هاست که چگونه مجسم می‏شوند ....  در حالیکه طبقه‏بندی‏های رنگ مبتنی بر فیزیولوژی عصبی ماست انواع دیگر طبقه‏بندی بر مبنای تجربه بدنی ما شکل می‏یابد. این امر، خاصه در روابط فضایی که اساسی‏ترین طبقه‏بندی ماست بسیار اهمیت دارد. همان‏طور که لاکوف و جانسون توضیح می‏دهند وقتی گربه‏ای را جلوی درختی مشاهده می‏کنیم‏ این رابطه به طور عینی در دنیا وجود ندارد، بلکه یک فرافکنی از تجربه بدنی ماست ما با توجه به تمایزی که برای جلو و عقب بدن خود قائل می‏شویم آن را به اشیای دیگر فرافکنی می‏کنیم.

کاپرا سعی دارد بر همین مبنا مسائلی چون «واقعیت اجتماعی»، «ذهن و اگاهی »،«قدرت » و ... را توضیح دهد.

بخش اول. حیات، ذهن و جامعه

1.    سرشت حیات

2.    ذهن و آگاهی

3.    واقعّیت اجتماعی


بخش دوم. چالش‏های سده بیست و یکم

4.    حیات و رهبری در سازمان‏ها

5.    شبکه‏های سرمایه داری جهانی

6.    مرحله تحول فناوری زیستی

7.    تغییر بازی

نویسنده: 

فریتیوف کاپرا

مترجم: 

محمد حریری اکبری

موضوع: 

علوم شناختیتمام حقوق نشر و استفاده از این مطلب براساس قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، متعلق به سایت دانش آگاهی می باشد، هرگونه باز نشر به هر روشی از کل یا بخشی از مطلب بدون ذکر منبع، مطابق قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، جرم بوده و قابل پیگیری می باشد.

مرجع های مطلب:


Published Date : 7/29/2016

نظرات


ایمیل شما نمایش داده نمی شود
ایمیل
نام نمایشی
نظر
استفاده از مطالب سايت دانش آگاهی فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت به گروه دانش آگاهی تعلق دارد.