هدف ما برداشتن گامی کوچک در راه نشر آگاهی ست
ما در وب سایت دانش آگاهی تلاش می کنیم گامی به سوی حقیقت برداریم،
تا تمام آنچه در دنیای علم به ما کمک خواهد کرد را با نثر و کلامی آسان در اختیار شما قرار دهیم!

انتروپی مغز هوش انسان

انتروپی مغز هوش انسان

ترجمه : امیر رحمانی تعداد بازدید : 8176
ترجمه : امیر رحمانی بازدید : 8176

پژوهشگران با استفاده از fMRI میزان تغییر پذیری مغز در طی زمان (که انتروپی مغز خوانده می‌شود) را اندازه گرفته و دریافته‌اند که با آی‌کیو مرتبط است. ما یک قدم رو به جلو برداشته‌ایم تا بفهمیم چه عواملی موجب می‌شوند که مغزها کمتر یا بیشتر باهوش باشند.


انتروپی مغز  هوش انسان
تصویر مربوط به مطلب انتروپی مغز هوش انسان

پژوهشگران با استفاده از fMRI میزان تغییر پذیری مغز در طی زمان (که انتروپی مغز خوانده می‌شود) را اندازه گرفته و دریافته‌اند که با آی‌کیو مرتبط است. ما یک قدم رو به جلو برداشته‌ایم تا بفهمیم چه عواملی موجب می‌شوند که مغزها کمتر یا بیشتر باهوش باشند.
محقق کانادایی، دکتر گِلِن ساکس و همکارانش اسکن‌های مغز ۹۰۰ نفر را مطالعه کرند و حالت‌های مختلف و متمایز عصبی را اندازه‌گیری کردند. اندازه‌گیری فوق معیاری از انتروپی مغز را به دست می‌دهد و پس از مقایسه با نتایج حاصل از تست آی‌کیو، آن‌ها دریافتند که انتروپی بالاتر مغز مترادف با امتیاز بالاتر در آی‌کیو است.

دکتر ساکس می‌گوید که اطلاعات ورودی به مغز مدام تغییر می‌کنند. در شرایطی که راهی برای پیش‌بینی اطلاعات ورودی آتی وجود ندارد، هوش روشی است که مغز برای معنی بخشیدن به جهان از آن استفاده می‌کند. اینطور فکر کنید که مغز شما می‌خواهد انعطاف پذیری لازم را داشته باشد تا هنگامی که اطلاعات جدید و پیش‌بینی نشده‌ای را دریافت می‌کند، کماکان قادر باشد آن اطلاعات را درک و تجزیه و تحلیل کند. تعداد آرایش‌های عصبی که در هر لحظه در دسترس مغز هستند تا در صورت نیاز به خدمت گرفته شوند را حالت‌های عصبی و یا اِنتروپی مغز می‌نامیم. کوچکترین واحد مغز که در عکس  fMRI قابل مشاهده است را یک واکسال می‌نامند که اندازه‌اش حدود ۳میلیمتر مکعب است. دکتر ساکس از افراد تحت آزمایش درخواست کرد که آرام و در حال استراحت در دستگاه اسکنر قرار بگیرند تا او ببیند در طی زمان چند آرایش مختلف عصبی در هر واکسال قابل مشاهده می‌باشند. هر چه تعداد آرایش‌های عصبی بیشتر باشند، مغز برای رویارویی با شرایط مختلف آماده‌تر است. عکس‌برداری نشان داد که از لحاظ انتروپی مغز را می‌توان به هفت ناحیه با رتبه‌های مختلف تقسیم کرد که با دانسته‌های قبلی ما از ساختار و عملکرد مغز هماهنگ است. بخصوص اینکه تضاد قابل توجهی بین انتروپی نئو کورتکس و سایر نواحی مغز وجود دارد.

پس از عکس‌برداری، از متقاضیان چند تست استاندارد آی‌کیو گرفته شد و نتایج آن با نتایج حاصل از شمارش حالت‌های عصبی مقایسه شد. روشن بود که افراد با انتروپی بالاتر دارای آی‌کیو بالاتری نیز بودند. در پاسخ به این پرسش که آیا انتروپی بسیار بالا مشکل ساز است یا نه، دکتر ساکس می‌گوید که مغز بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بی‌نظمی بالایی دارد و آن‌ها نمی‌توانند دنیای اطراف را درست درک کنند. بسیاری علاقه‌مند هستند که بدانند آیا راهی برای افزایش یا کاهش انتروپی مغز با کمک داروها وجود دارد یا نه. به گفته دکتر ساکس، می‌دانیم که برخی بیماری‌ها با انتروپی بالا یا پایین مغز مرتبط هستند و داروهایی نیز برای درمان و یا کنترل آن بیماری‌ها وجود دارد، اما تا کنون بر روی میزان انتروپی در قبل و بعد از دریافت دارو مطالعه‌ای صورت نگرفته است.


تمام حقوق نشر و استفاده از این مطلب براساس قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، متعلق به سایت دانش آگاهی می باشد، هرگونه باز نشر به هر روشی از کل یا بخشی از مطلب بدون ذکر منبع، مطابق قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، جرم بوده و قابل پیگیری می باشد.


Published Date : 3/7/2018

نظرات


ایمیل شما نمایش داده نمی شود
ایمیل
نام نمایشی
نظر
انتروپی مغز  هوش انسان
تصویر مربوط به مطلب انتروپی مغز هوش انسان

پژوهشگران با استفاده از fMRI میزان تغییر پذیری مغز در طی زمان (که انتروپی مغز خوانده می‌شود) را اندازه گرفته و دریافته‌اند که با آی‌کیو مرتبط است. ما یک قدم رو به جلو برداشته‌ایم تا بفهمیم چه عواملی موجب می‌شوند که مغزها کمتر یا بیشتر باهوش باشند.
محقق کانادایی، دکتر گِلِن ساکس و همکارانش اسکن‌های مغز ۹۰۰ نفر را مطالعه کرند و حالت‌های مختلف و متمایز عصبی را اندازه‌گیری کردند. اندازه‌گیری فوق معیاری از انتروپی مغز را به دست می‌دهد و پس از مقایسه با نتایج حاصل از تست آی‌کیو، آن‌ها دریافتند که انتروپی بالاتر مغز مترادف با امتیاز بالاتر در آی‌کیو است.

دکتر ساکس می‌گوید که اطلاعات ورودی به مغز مدام تغییر می‌کنند. در شرایطی که راهی برای پیش‌بینی اطلاعات ورودی آتی وجود ندارد، هوش روشی است که مغز برای معنی بخشیدن به جهان از آن استفاده می‌کند. اینطور فکر کنید که مغز شما می‌خواهد انعطاف پذیری لازم را داشته باشد تا هنگامی که اطلاعات جدید و پیش‌بینی نشده‌ای را دریافت می‌کند، کماکان قادر باشد آن اطلاعات را درک و تجزیه و تحلیل کند. تعداد آرایش‌های عصبی که در هر لحظه در دسترس مغز هستند تا در صورت نیاز به خدمت گرفته شوند را حالت‌های عصبی و یا اِنتروپی مغز می‌نامیم. کوچکترین واحد مغز که در عکس  fMRI قابل مشاهده است را یک واکسال می‌نامند که اندازه‌اش حدود ۳میلیمتر مکعب است. دکتر ساکس از افراد تحت آزمایش درخواست کرد که آرام و در حال استراحت در دستگاه اسکنر قرار بگیرند تا او ببیند در طی زمان چند آرایش مختلف عصبی در هر واکسال قابل مشاهده می‌باشند. هر چه تعداد آرایش‌های عصبی بیشتر باشند، مغز برای رویارویی با شرایط مختلف آماده‌تر است. عکس‌برداری نشان داد که از لحاظ انتروپی مغز را می‌توان به هفت ناحیه با رتبه‌های مختلف تقسیم کرد که با دانسته‌های قبلی ما از ساختار و عملکرد مغز هماهنگ است. بخصوص اینکه تضاد قابل توجهی بین انتروپی نئو کورتکس و سایر نواحی مغز وجود دارد.

پس از عکس‌برداری، از متقاضیان چند تست استاندارد آی‌کیو گرفته شد و نتایج آن با نتایج حاصل از شمارش حالت‌های عصبی مقایسه شد. روشن بود که افراد با انتروپی بالاتر دارای آی‌کیو بالاتری نیز بودند. در پاسخ به این پرسش که آیا انتروپی بسیار بالا مشکل ساز است یا نه، دکتر ساکس می‌گوید که مغز بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بی‌نظمی بالایی دارد و آن‌ها نمی‌توانند دنیای اطراف را درست درک کنند. بسیاری علاقه‌مند هستند که بدانند آیا راهی برای افزایش یا کاهش انتروپی مغز با کمک داروها وجود دارد یا نه. به گفته دکتر ساکس، می‌دانیم که برخی بیماری‌ها با انتروپی بالا یا پایین مغز مرتبط هستند و داروهایی نیز برای درمان و یا کنترل آن بیماری‌ها وجود دارد، اما تا کنون بر روی میزان انتروپی در قبل و بعد از دریافت دارو مطالعه‌ای صورت نگرفته است.


تمام حقوق نشر و استفاده از این مطلب براساس قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، متعلق به سایت دانش آگاهی می باشد، هرگونه باز نشر به هر روشی از کل یا بخشی از مطلب بدون ذکر منبع، مطابق قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، جرم بوده و قابل پیگیری می باشد.


Published Date : 3/7/2018

نظرات


ایمیل شما نمایش داده نمی شود
ایمیل
نام نمایشی
نظر
استفاده از مطالب سايت دانش آگاهی فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت به گروه دانش آگاهی تعلق دارد.