هدف ما برداشتن گامی کوچک در راه نشر آگاهی ست
ما در وب سایت دانش آگاهی تلاش می کنیم گامی به سوی حقیقت برداریم،
تا تمام آنچه در دنیای علم به ما کمک خواهد کرد را با نثر و کلامی آسان در اختیار شما قرار دهیم!

آمیزش نئاندرتال ها می تواند دلیل تفاوت سیستم ایمنی بدن اروپایی ها و آفریقایی ها را نشان دهد

آمیزش نئاندرتال ها می تواند دلیل تفاوت سیستم ایمنی بدن اروپایی ها و آفریقایی ها را نشان دهد

ترجمه : سروش سارابی تعداد بازدید : 9940
ترجمه : سروش سارابی بازدید : 9940

دانشمندان در طی دو تحقیق متفاوت که در نشریه معتبر Cell منتشر شده است اعلام کرده اند که علت تفاوت سیستم ایمنی جمعیت اروپایی و افریقایی به روابط آمیزشی اجداد آنها باز می گردد و در این میان روابط نئاندرتالها در این میان نقش اساسی را ایفا می کرده است.


 آمیزش نئاندرتال ها می تواند دلیل تفاوت سیستم ایمنی بدن اروپایی ها و آفریقایی ها را نشان دهد
تصویر مربوط به مطلب آمیزش نئاندرتال ها می تواند دلیل تفاوت سیستم ایمنی بدن اروپایی ها و آفریقایی ها را نشان دهد

دانشمندان در طی دو تحقیق متفاوت که در نشریه معتبر Cell منتشر شده است اعلام کرده اند که علت تفاوت سیستم ایمنی جمعیت اروپایی و افریقایی به روابط آمیزشی اجداد آنها باز می گردد و در این میان روابط نئاندرتالها در این میان نقش اساسی را ایفا می کرده است.

مدتها برای دانشمندان سوال بوده است که چرا نوزادان آفریقایی در بدو تولد سیستم ایمنی قویتری نسبت به نوزادان اروپایی دارند که اکنون مشخص شده علت این موضوع به روابط بیش از 100 هزار سال قبل باز میگردد و راز آن در ژنتیک اجدادشان نهفته است.

دکتر باریور  و تیم تحقیقاتی اش نمونه خونه 175 فرد آمریکایی دورگه رو مورد مطالعه قراردادند. در این 175 نفر بخش از آنها دورگه آمریکایی-آفریقایی و بخش دیگر دورگه آمریکایی- اروپایی بودند. آنها سلولهای ایمنی بدن را از خون این دو گروه جدا کردند و آنها را در معرض دو نوع باکتری ( Listeria - Salmonella ) قرار دادند. آنها بعد از 24 ساعت مشاهده کردند که به دلیل واکنش التهابی سریع تر در رگه های آفریقایی، رشد باکتری های به میزان یک سوم نسبت به رگه اروپایی کاهش پیدا کرده است.

دکتر باریور  معتقد است که این تفاوت پاسخ ایمنی دارای مزایایی است اما در کنار این مزایا دارای معایبی هم خواهد بود، به طور مثال آنها در مقابل بیماری کرون ضعیف تر هستند و این پاسخ بهتر سیستم ایمنی به عنوان برتری کامل نمی تواند محسوب شود

در ادامه تیم تحقیقاتی فعالیت ژنی سلول های ایمنی دو نمونه را بررسی کردند و در اینجا بود که شواهدی از ارتباط بین DNA رگه اروپایی با  DNA نئاندرتالها یافتد در صورتی که این ارتباط در DNA سلول های رگه آفریقایی وجود نداشت.

بعد از این یافته تیم تحقیاتی این فرضیه را مطرح کردند که انسانهای اولیه که صدها هزار سال پیش از آفریقا به سمت اروپا مهاجرت کردند با سرزمینی که مستعمره نئاندرتالها بوده مواجه می شوند. تصور بر این است که برای هزاران سال این دوگونه متفاوت روابطی فراتر از همزیستی در کنار دیگدیگر داشته اند و در کنار این همزیستی روابط آمیزشی آنها باعث پرورش فرزندهایی شده که حاوی DNA هر دوگونه بوده اند


تمام حقوق نشر و استفاده از این مطلب براساس قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، متعلق به سایت دانش آگاهی می باشد، هرگونه باز نشر به هر روشی از کل یا بخشی از مطلب بدون ذکر منبع، مطابق قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، جرم بوده و قابل پیگیری می باشد.


Published Date : 10/26/2016

نظرات


ایمیل شما نمایش داده نمی شود
ایمیل
نام نمایشی
نظر
 آمیزش نئاندرتال ها می تواند دلیل تفاوت سیستم ایمنی بدن اروپایی ها و آفریقایی ها را نشان دهد
تصویر مربوط به مطلب آمیزش نئاندرتال ها می تواند دلیل تفاوت سیستم ایمنی بدن اروپایی ها و آفریقایی ها را نشان دهد

دانشمندان در طی دو تحقیق متفاوت که در نشریه معتبر Cell منتشر شده است اعلام کرده اند که علت تفاوت سیستم ایمنی جمعیت اروپایی و افریقایی به روابط آمیزشی اجداد آنها باز می گردد و در این میان روابط نئاندرتالها در این میان نقش اساسی را ایفا می کرده است.

مدتها برای دانشمندان سوال بوده است که چرا نوزادان آفریقایی در بدو تولد سیستم ایمنی قویتری نسبت به نوزادان اروپایی دارند که اکنون مشخص شده علت این موضوع به روابط بیش از 100 هزار سال قبل باز میگردد و راز آن در ژنتیک اجدادشان نهفته است.

دکتر باریور  و تیم تحقیقاتی اش نمونه خونه 175 فرد آمریکایی دورگه رو مورد مطالعه قراردادند. در این 175 نفر بخش از آنها دورگه آمریکایی-آفریقایی و بخش دیگر دورگه آمریکایی- اروپایی بودند. آنها سلولهای ایمنی بدن را از خون این دو گروه جدا کردند و آنها را در معرض دو نوع باکتری ( Listeria - Salmonella ) قرار دادند. آنها بعد از 24 ساعت مشاهده کردند که به دلیل واکنش التهابی سریع تر در رگه های آفریقایی، رشد باکتری های به میزان یک سوم نسبت به رگه اروپایی کاهش پیدا کرده است.

دکتر باریور  معتقد است که این تفاوت پاسخ ایمنی دارای مزایایی است اما در کنار این مزایا دارای معایبی هم خواهد بود، به طور مثال آنها در مقابل بیماری کرون ضعیف تر هستند و این پاسخ بهتر سیستم ایمنی به عنوان برتری کامل نمی تواند محسوب شود

در ادامه تیم تحقیقاتی فعالیت ژنی سلول های ایمنی دو نمونه را بررسی کردند و در اینجا بود که شواهدی از ارتباط بین DNA رگه اروپایی با  DNA نئاندرتالها یافتد در صورتی که این ارتباط در DNA سلول های رگه آفریقایی وجود نداشت.

بعد از این یافته تیم تحقیاتی این فرضیه را مطرح کردند که انسانهای اولیه که صدها هزار سال پیش از آفریقا به سمت اروپا مهاجرت کردند با سرزمینی که مستعمره نئاندرتالها بوده مواجه می شوند. تصور بر این است که برای هزاران سال این دوگونه متفاوت روابطی فراتر از همزیستی در کنار دیگدیگر داشته اند و در کنار این همزیستی روابط آمیزشی آنها باعث پرورش فرزندهایی شده که حاوی DNA هر دوگونه بوده اند


تمام حقوق نشر و استفاده از این مطلب براساس قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، متعلق به سایت دانش آگاهی می باشد، هرگونه باز نشر به هر روشی از کل یا بخشی از مطلب بدون ذکر منبع، مطابق قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، جرم بوده و قابل پیگیری می باشد.


Published Date : 10/26/2016

نظرات


ایمیل شما نمایش داده نمی شود
ایمیل
نام نمایشی
نظر
استفاده از مطالب سايت دانش آگاهی فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت به گروه دانش آگاهی تعلق دارد.