هدف ما برداشتن گامی کوچک در راه نشر آگاهی ست
ما در وب سایت دانش آگاهی تلاش می کنیم گامی به سوی حقیقت برداریم،
تا تمام آنچه در دنیای علم به ما کمک خواهد کرد را با نثر و کلامی آسان در اختیار شما قرار دهیم!

دانشمندان در پی بروز كردن فرگشت می باشند

دانشمندان در پی بروز كردن فرگشت می باشند

ترجمه : امیر رحمانی تعداد بازدید : 5458
ترجمه : امیر رحمانی بازدید : 5458

مطلب قبلی که در سایت منتشر شد گزارشی به قلم جان هندز بود از کنفرانسی در انجمن سلطنتی بریتانیا که در نشریه ساینس فوکوس منتشر شد. بعضی دوستان یادآوری نمودند که ساینس فوکوس نشریه چندان معتبری در زمینه علم نیست و نویسنده مقاله نیز سوگیری خاصی در این گزارش دارد. خوشبختانه چند هفته قبل گزارش دیگری از همان کنفرانس در نشریه وزین "مجله کوانتا" منتشر گردید که نویسنده این مقاله رویکردی نسبتا بی طرفانه در قبال مواضع سخنرانان و تئوریهای فرگشتی دارد.هر چند این مقاله کمی طولانی است، اما به موارد جالبی اشاره میکند که در منابع فارسی زبان کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. از جمله پلاستیسیتی و یا نیش کانستراکشن.امیدوارم این ترجمه کمک کند که درک بهتری از رویکردهای نوین به فرگشت در جامعه علمی بدست بیاوریم.


دانشمندان در پی بروز كردن فرگشت می باشند
تصویر مربوط به مطلب دانشمندان در پی بروز كردن فرگشت می باشند

 

اكتشفات اخیر، برخی محققین را بر آن داشته تا استدلال كنند كه سنتز فرگشتی مدرن احتیاج به اصلاح دارد.

كِوین لالاند كه یك زیست شناس فرگشتی در دانشگاه سنت اندرو در اسكاتلند میباشد، در نوامبر ٢٠١٦ بطور مشترك میزبانی همایشی را در انجمن سلطنتی در لندن به عهده گرفت كه "روندهای نو در زیست شناسی فرگشتی" نام داشت.

در اواسط قرن بیستم، زیست شناسان تئوری داروین را ایده های جدیدی از ژنتیك و حوزه های دیگر بروز كردند كه نتیجه آن سنتز فرگشتی مدرن خوانده شد و برای بیش از پنجاه سال راهبر زیست شناسی فرگشتی گشت. اما از آن زمان تا كنون، دانشمندان در مورد چگونگی عملكرد حیات بسیار آموخته اند. آنها اكنون میتوانند تمام ژنوم را توالی یابی كنند، مشاهده كنند كه ژنها در یك جنین در حال رشد چگونه روشن و خاموش میشوند و اینكه چگونه گیاهان و جانوران به تغییرات محیطی واكنش نشان میدهند.

در نتیجه لالاند و گروهی از زیست شناسان همفكرش استدلال میكنند كه سنتز مدرن نیاز به بازبینی دارد و باید در قالبی جدید شكل یابد كه آنرا سنتز فرگشتی توسعه یافته میخوانند.

 

(Extended Evolutionary Synthesis )

 سایر دانشمندان بشدت مخالفت میكنند و میگویند كه شواهد اندكی در دسترس است كه چنین تحولی در الگوهای ذهنی (Paradigm Shift) را ضروری سازد.

این همایش در انجمن سلطنتی اولین كنفرانس عمومی بود كه لالاند و همكارانش نگرش خود را به عموم عرضه نمودند. آنها نه تنها از همفكران خود بلكه از دانشمندان شكاك به سنتز فرگشتی توسعه یافته نیز برای شركت در كنفرانس دعوت بعمل آوردند.

منتقدان سنتز مدرن آنرا اشتباه نمیدانند بلكه میگویند كه این تئوری تمامیت غنای فرگشت را پوشش نمیدهد. ارگانیزمها فقط ژن را به ارث نمیبرند. آنها انواع دیگر مولكولهای سلولی، رفتاری كه آموخته اند و محیطی كه توسط اجدادشان تغییر یافته را نیز به ارث میبرند. لالاند و همكارانش حتی جایگاه ویژه انتخاب طبیعی در توضیح دگرگونش حیات را نیز به چالش میكشند و میگویند كه فرایندهای دیگری نیز وجود دارند كه چگونگی فرگشت حیات را توضیح میدهند.

لالاند میگوید: چنین نیست كه ما میخواهیم مكانیزمهای بیشتری را به آنچه وجود دارد وصله پینه كنیم، بلكه لازم است به فرایند علت و معلولی به شكلی متفاوت نگریسته شود.

اِوا جابلانكا از دانشگاه تل آویو در خصوص شواهد مربوط به شكلی از وراثت كه فراتر از ژنها میباشد سخن گفت: سلولهای ما از گروهی از مولكولهای ویژه استفاده میكنند تا كنترل كنند كه كدامیك از ژنها باید پروتئین بسازد. در این فرایند كه متیلاسیون خوانده میشود، برای مثال، سلولها درپوشی بر DNA میگذارند تا برخی ژنها غیرفعال باقی بمانند. هنگامی كه سلول تقسیم میشود، همان درپوش و سایر كنترل ها بر روی DNA جدید دوباره تولید میشود. سیگنالهای دریافتی از محیط میتواند عاملی باشد كه سلول این نوع از كنترل كه اپی ژنتیك خوانده میشود را تغییر دهد و به ارگانیزم اجازه دهد كه رفتار خود را با چالشهای جدید منطبق كند.

برخی مطالعات نشان میدهد كه تحت شرایط خاص، یك تغییر اپی ژنتیكی در والد ممكن است به فرزندانش منتقل شود. خود آن فرزندان نیز این پروفایل اپی ژنتیكی تغییریافته را به فرزندان خود منتقل میكنند و این نوعی از توارث است كه فرای ژنها میباشد. قویترین شواهد مربوط به این پدیده در گیاهان مشاهده شده است.

هرچند انتخاب طبیعی نیروی بسیار مهمی در فرگشت میباشد، اما برخی از سخنرانان در همایش شواهدی ارائه كردند كه این مكانیزم میتواند محدود و یا دارای سوگیری در جهت خاصی باشد. گِرد مولر از دانشگاه وین مثالی از مطالعات خودش بر سوسمارها ارائه كرد. پای برخی از گونه های سوسمار بشكلی فرگشت یافته كه تعدادی از انگشتان پا حذف شده اند. بعضی چهار انگشت دارند در حالیكه بعضی دیگر فقط یك انگشت دارند و بعضی پایشان را بطور كامل از دست داده اند.

مولر استدلال میكند كه سنتز مدرن دانشمندان را به این سمت هدایت میكند كه ترتیب و آرایش انگشتان بسادگی محصول انتخاب طبیعی است و یك ترتیب خاص تنها در صورتی كه شانس بقاء را افزایش دهد گزینش خواهد شد. اما این دیدگاه به شما نمیگوید كه آیا از دست دادن انگشت اول و آخر مزیتی دارد بر از دست دادن انگشتان دیگر؟

جواب این است كه مزیت خاصی وجود ندارد. كلید فهم اینكه چرا سوسمارها انگشتان خاصی را از دست دادند در این است كه در جنین سوسمار، انگشتان به ترتیب خاصی رشد میكنند و هنگام از دست دادن انگشتان، همان ترتیب معكوس میشود. مولر گمان میبرد كه این محدودیت بدین دلیل است كه جهشها نمیتوانند هر حالت ممكنی را ایجاد كنند. بعضی آرایشهای خاص از انگشتان پا خارج از محدوده قابل گزینش توسط انتخاب طبیعی میباشند.