پروژه های دانش آگاهی

هدف ما برداشتن گامی کوچک در راه نشر آگاهی است

حیات در منظومه شمسی

چیزی کمتر از یکسال تا پرتاب مدارگرد Europa Clipper باقی نمانده است. در طی این یکسال تلاش خواهیم کرد به قلم و مدیریت دکتر پاشا مجیدی هر آن چه که در مورد اروپا و شرایط حیات در منظومه شمسی می دانیم را در اختیار شما قرار دهیم