حیات فرازمینی می تواند از تابشهای کیهانی تغذیه کند

High-energy particles called galactic cosmic rays could be an energy source for life on other planets.
High-energy particles called galactic cosmic rays could be an energy source for life on other planets. دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
حیات احتمالی فرازمینی (در هر جای کیهان) می تواند از تابشهای کیهان جهت تامین انرژی استفاده نماید

در جدیدترین مطلبی که 7 اکتبر در ساینس منتشر شده است دانشمندان از کشف روش تغذیه یک گونه میکروب عجیب خبر دادند.

این میکروب عجیب که در اعماق معادن طلا در آفریقای جنوبی در سال 2008  پیدا شده بوه است، می تواند یک مدل برای چگونگی امکان بقای حیات در محیطهای غیر قابل زیست در سرتاسر کیهان باشد.

این میکروب که با نام Desulforudis audaxviator شناخته می شود، از انواع باکتری های میله ای شکل (باسیل) است. این باکتری در عمق 2.8 کیلومتری زیر  زمین در جایی زندگی می کند که عاری از هرگونه عوامل اصلی حیات بر روی زمین است، عوامل حیاتی چون نور، اکسیژن و کربن.

این موجودمعادن طلا به جای استفاده از منابع اصلی تامین انرژی بر روی زمین،  انرژی برای حفظ بقای خود را از تشعشعات رادیو اکتیو ارانیوم موجود در اعماق معدن تامین می نماید.

اکنون دانشمندان پیش بینی می کنند حیات در هرجای دیگر گیتی هم ممکن است از انواع تشعشعات، به ویژه تشعشعات بارشی که از فضا فرود می آید، جهت تامین انرژی تغذیه کند.

دیمیترا اتری Dimitra Atri اخترزیست شناس و فیزیکدان محاسباتی شاغل در انیستیتو فضایی Blue Marble در سیاتل واشنگتن در این باره  می گوید:

این مورد واقعا توجه من رو کاملا به خودش جلب کرده است، اکنون چه کسی می تواند بگوید که حیات در جهان های زیستی دیگر نمی تواند این گونه تامین انرژی کند؟
ادامه دارد...


منابع: