قشر مغز کورتکس مناطق برودمن امواج مغزی EEG

قشر مغز کورتکس مناطق برودمن امواج مغزی EEG
قشر مغز کورتکس مناطق برودمن امواج مغزی EEG دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
Cerebral cortex کورتکس یا قشر خاکستری مغز

Cerebral cortex کورتکس یا قشر خاکستری مغز

قشر مغز لایه نازک خاکستری پوشانندهٔ سطح مغز انسان و پستانداران است.
این لایه از سلول‌های عصبی مغز تشکیل شده است. ضخامت آن در نواحی مختلف مغز متفاوت است اما تقریباً در همه جا ضخامتی بین ۲ تا ۴ میلی‌متر دارد.

از نظر سلولی قشر مغز از ۶ لایه روی هم تشکیل شده است. البته ضخامت هر لایه در نواحی مختلف قشر متفاوت است و در برخی نواحی مغز برخی از این لایه‌ها ممکن است وجود نداشته باشند.

قشر مغز مسئول کلیه رفتارهای ارادی انسان است. رفتارهای شناختی (cognitional) انسان نیز از این ارگان سرچشمه می‌گیرند.
در واقع این بخش مغز نقش کلیدی در حافظه، توجه، ادراک، آگاهی، تفکر، زبان، و آگاهی دارد. دکتر Korbinian Brodmann نرولوژیست مطرح آلمانی براساس تحقیقات و مطالعاتی که انجام داده بود کورتکس مغز انسان و سایر نخستی‌سانان را برای مطالعه و بررسی ساده تر به 51 قسمت تقسیم کرد و در ادامه دانشمندان گوناگون طی تحقیقات بسیار گسترده این نواحی را مورد کنکاش قرار دادند و ارتباط آنها را با وظایف اصلی مغز مشخص نمودند.

در بررسی های امواج مغزی EEG سنسورها بر اساس این مناطق بر روی مغز نسب میشوند و امواج هر ناحیه را به تفکیک دریافت و ذخیره می کنند

سپس محققین بر اساس امواج دریافتی و بعد از انجام محاسبات ریاضی بر روی داده ها رخداده های مغز را در هر بخش بررسی کرده و ارتباط آنها را با فعالیت زیستی مغز مورد شناسایی قرار می دهند

همانطور که در این تصویر مشاهده می کنید امواج مغزی یک داوطلب بر اساس نقاط برودمن دریافت شده و می توان آنها رو مورد مطالعه قرار داد

تصاویر مربوط به این نوشته