اشکالی از حیات هزاران ساله در دریاچه عظیم زیر یخهای قطب جنوب

A massive lake underneath Antarctic ice could be home to hidden life forms
A massive lake underneath Antarctic ice could be home to hidden life forms دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
دانشمندان در آستانه کشف اشکالی از حیات هزاران سال در دریاچه عظیمی در زیر یخهای قطب جنوب هستند.این دریاچه ها بخشی از یک شبکه بزرگ آبراهی در زیر یخ های قطب جنوب است

اوایل امسال (سال میلادی) دانشمندان و کاشفان قطب جنوب اعلام کردند که در پی عملیات اکتشاف قطب جنوب، توانسته اند شبکه عظیمی از آب راه، تنگه و دریاچه را در زیر یخ های عظیم قطب جنوب پیدا کنند، که همچنان جاری هستند.

بعداز کشف این مجموعه عظیمی آبی، آنها تحقیقات خود را در مورد احتمال وجود انواع از حیات بسیار کهن در زیر یخ ها  آغاز کردند. اکنون این محققین آمریکایی و چینی اعلام کردند که در آستانه کشف اشکالی از حیات در زیر یخ ها هستند.

داده های به دست آمده از رادارهای شناسایی و محاسبات آنها نشانگر احتمال وجود میکرو ارگانیسم هایی با قدمت بیش از هزاران سال است. هیجان انگیز ترین بخش این اکتشاف این است که در صورت وجود این حیات باستانی آنها قدیمترین میکروارگانیسم هایی هستند که به هیچ عنوان تغییر درآنها به وجود نیامده است و برای سالهای متمادی (هزاران سال ) بدون تغییر در دژ یخی خود باقی مانده اند.

دسترسی به این اشکال حیات می تواند روشن کننده اتفاقات زیادی در چرخه حیات هزاران سال قبل باشد.

منابع: