اعلام خبر جدید ناسا کشف بزرگترین مجموعه سیارات تا به امروز توسط کپلر

اعلام خبر جدید ناسا کشف بزرگترین مجموعه سیارات تا به امروز توسط کپلر
اعلام خبر جدید ناسا کشف بزرگترین مجموعه سیارات تا به امروز توسط کپلر دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
ناسا اعلام کرده است که توسط ماموریت تلسکوپ فضایی کپلر توانسته 1284 سیاره جدید را کشف کند از این میان 9 سیاره در منطقه امکان وجود حیات قرار دارند

سروش سارابی

ساعت 21:30 سه شنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1395 ناسا در یک کنفرانس آنلاین خبری اعلام کرد که در عملیات کپلر توانسته اند 1284 سیاره جدید را کشف کنندکه  از این میان 9 سیاره در منطقه امکان وجود حیات قرار دارند.

در سال گذشته دانشمندان علوم فضایی تعداد ۴۳۰۲ سیاره فرامنظومه کشف شده توسط تلسکوپ کپلر را بر اساس معیارهای مختلفی غربال کردند.از این تعداد در نهایت ۱۲۸۴ سیاره را به عنوان سیاراتی امکان تحقیق داشته باشند به عنوان سیارات قابل تحقیق برای کشف حیات فرازمینی انتخاب کردند.

الن استوفن از دانشمندان ارشد ناسا می گوید: این سیاره به ما امیدهای زیادی می دهد تا فکر کنیم در  عالم ستاره ای شبیه خورشید وجود دارد و سیاره ای نظیر زمین نیز به دور آن می چرخد. در واقع می توان به کشف سیاره ای شبیه زمین امیدوار بود.

از ۱۲۸۴ سیاره ای که ناسا آنها را برای تحقیق انتخاب کرده است ۵۵۰ سیاره از نوع صخره ای هستند که از این نظر بسیار به زمین شبیه هستند.از میان این 500 سیاره تعداد ۹ سیاره از  به عنوان «سیارات در دامنه امکان حیات» در نظر گرفته شده اند.سیارات در دامنه امکان حیات سیاراتی هستند که  در محدوده ای واقع قراردارند که دمای آنها امکان قرار گرفتن آب در حالت مایع را می دهد.

با این خبر اکنون 9 سیاره جدید به لیست سیارات مورد بررسی برای امکان وجود حیات اضافه میشود. از میان این 9 سیاره قابل حیات 2 سیاره از لحاظ دمای سطح اندازه و فاصله با ستاره خود،  بیشترین نزدیکی و شباهت را با زمین دارند

مقایسه 9 سیاره جدید کشف شده توسط ماموریت تلسکوپ فضایی  کپلر که در محدوده امکان حیات قرار دارند:مقایسه تعداد سیارات کشف شده در سالهای اخیر :