بازنویسی بلادرنگ DNA انسان به کمک CRISPR برای اولین بار در جهان

بازنویسی DNA  انسان برای اولین بار در جهان
بازنویسی DNA انسان برای اولین بار در جهان دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
ماه آینده دانشمندان چینی برای اولین بار اقدام به ایجاد تغییرات در DNA یک فرد بالغ خواهند کرد. آن‌ها با استفاده از ابزار انقلابی CRISPR (قیچی DNA) برای اولین بار در تاریخ و جهان می‌خواهند تغییراتی بر روی DNA یک فرد بزرگ‌سال انجام دهند.

سروش سارابی
محقق زیست اخترشناسی

ماه آینده دانشمندان چینی برای اولین بار اقدام به ایجاد تغییرات در
DNA یک فرد بالغ خواهند کرد. آن‌ها با استفاده از ابزار انقلابی CRISPR ( قیچی DNA) برای اولین بار در تاریخ و جهان می‌خواهند تغییراتی بر روی DNA یک فرد بزرگ‌سال انجام دهند.

این محققین قصد دارند DNA معیوب سلول‌های سرطان ریه بیماری را که تاکنون به هیچ روش درمانی پاسخ نداده است را حذف نمایند.این محققان پیش‌ازاین نمونه این کاربر روی یک جنین غیرقابل رشد انسان انجام داده بودند ( هرچند که موفقیت‌آمیز نبوده) اما اکنون این برای اولین بار خواهد بود که در میان تمام محققین جهان کسی با استفاده از این ابزار اقدام به ویرایش و ایجاد تغییرات در DNA یک فرد بزرگ‌سال و زنده می‌کند.

اگر این فرایند موفقیت‌آمیز باشد، می‌توان به آینده درمان با استفاده از ابزار قیچی DNA (CRISPR ) امیدوار بود. سیستم CRISPR به دانشمندان توانایی ویرایش برنامه ریزی شده قطعه مورد نظر از DNA را با 3 رویکرد knock-out   Knock-in Knock-down میدهد که با این 3 رویکرد امکان حذف کامل قطعه ای که نیاز به عملکرد ان نیست و یا ایجاد ایندل در طول قطعه هدف برای به هم زدم فریم ژن مورد نظر  و یا با رویکرد knock-down بیان ژن مورد نظر را تغییر داد.کسب این موفقیت قدمی بزرگی برای ورود به درمان بیماری‌های ژنتیکی مانند دیستروفی عضلات دوشن خواهد بود.

اخیراً دانشمندان نگرانی‌های اخلاقی پیرامون استفاده از ابزار CRISPR جهت ایجاد تغییرات در DNA داشته‌اند. آن‌ها نگران هستند که این ابزار می‌تواند تغییرات ژنتیکی در اسپرم و سلول تخم به وجود آورد و این به‌نوبه خود می‌تواند روشی باشد برای طراحی و توسعه نوزادانی با انتخاب صفات خاص. دانشمندان پیش‌ازاین در مورد نوزادانی که در آن‌ها پدر و مادر نسبت به انتقال صفات خاصی از طریق DNA به فرزند خود اقدام کنند و گام‌های اولیه برای فرزندان دستکاری‌شده برداشته شود ابراز نگرانی‌های شدیدی داشته اند.

اما نکته مهم در مورد پروژه ماه آینده دانشمندان چینی این است که این مطالعه جدید دانشمندان چینی تنها در سیستم ایمنی بدن،فقط  سلول‌های T بیماران را ویرایش می‌کنند، و سلول‌های گامت که قابلیت انتقال ژنتیکی به فرزندان دارد را دستکاری‌ نکرده و تحت تأثیر قرار نخواهند داد.

منابع: