شگفتی های مکانیک کوانتومی رد روابط علیتی درهم تنیدگی کوانتومی

شگفتی های مکانیک کوانتومی رد روابط علیتی درهم تنیدگی کوانتومی
شگفتی های مکانیک کوانتومی رد روابط علیتی درهم تنیدگی کوانتومی دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
پس از رد نظریه اینشتین؛ رد روابط علیتی درهم تنیدگی کوانتومی ، شگفتی را کامل کرد! به نظر می رسد شگفتی های مکانیک کوانتومی، پایانی ندارد و هر روز باید منتظر کشفیات و نتایج هیجان انگیز آنها در این حوزه باشیم. یکی از جنجالی ترین بحث های تاریخ کوانتوم، مربوط به رد یا قبول روابط علیتی درهم تنیدگی کوانتومی است. موضوعی که دانشمندان سه روز پیش در مقاله ای در ژورنال Science Advances، نتایج جالبی در مورد آن گزارش کرده اند.

به نظر می رسد شگفتی های مکانیک کوانتومی، پایانی ندارد و هر روز باید منتظر کشفیات و نتایج هیجان انگیز آنها در این حوزه باشیم. یکی از جنجالی ترین بحث های تاریخ کوانتوم، مربوط به رد یا قبول روابط علیتی درهم تنیدگی کوانتومی است. موضوعی که دانشمندان سه روز پیش در مقاله ای در ژورنال Science Advances، نتایج جالبی در مورد آن گزارش کرده اند.

دانشمندان در پژوهشی جدید، نشان دادند کائنات، بسیار عجیب تر از چیزی است که تصور می شد. در سال ۲۰۱۵ و پس از دهه ها پژوهش، آزمایش ها نشان داند که اشیای دور و درهم تنیده می توانند از طریق چیزی که اینشتین آن را حرکت شبح وار نامیده بود، با یکدیگر برهمکنش کنند، اما حالا این آزمایش جدید نشان می دهد که گیتی، حتی عجیب تر از این است چرا که اشیای درهم تنیده، برخلاف تصور ما، علت رفتار یکدیگر نیستند و در واقع روابط علیتی درهم تنیدگی کوانتومی وجود ندارند.

طبیعتا ما در روابط علیتی، می توانیم علت را از معلول تشخیص دهیم. فرض کنید در یک اتاق تاریک هستید و یک نفر، کلید لامپ را خاموش و روشن می کند. ما با شهود خود می توانیم یک مدل علیتی ساده را تصور کنیم: کلید، علتی است که لامپ (معلول) روشن یا خاموش شود.

اگر دو نور را درهم تنیده کنیم، به صورت تصادفی، خاموش و روشن خواهند شد، بدون توجه به اینکه چقدر از یکدیگر دور هستند. توضیح اینشتین برای این اثر اسرارآمیز این بود که باید یک کلید مخفی وجود داشته باشد که علت نورهای درهم تنیده است. سال گذشته دانشمندان در آزمایشی lربوط به  جمله ی تاریخی اینشتین رد شد! خدا تاس می اندازد، ثابت کردند که این دید اینشتین به جهان، غلط است. پژوهش ها برای فهمیدن اینکه درهم تنیدگی واقعا چگونه کار می کند، هنوز ادامه دارد و یکی از مشهورترین پاسخ هایی که به این سوال داده شده، می گوید اشیای در هم تنیده می توانند به طور همزمان و فراتر از سرعت جهانی نور بر یکدیگر تاثیر بگذارند. در این آزمایش جدید، دانشمندان دریافتند که حتی این پاسخ هم غلط است! در واقع با رد این پاسخ، فعلا پاسخ دقیق دیگری برای توضیح درهم تنیدگی نداریم!

در این آزمایش، دانشمندان از دو فوتون درهم تنیده (مانند دو لامپ درهم تنیده) استفاده کردند و به کمک آنها دو آزمایش انجام دادند. در آزمایش اول، آنها خودشان سوییچ نور را روشن/خاموش کردند تا فرضیه ی علیتی را بیازمایند. در آزمایش دوم، آنها یک نامساوی جدید را (نظریه ی رافائل چاوز) آزمایش کردند که نشان می دهد علیت ناموضعی نمی تواند درهم تنیدگی کوانتومی را توضیح دهد. دانشمندان این پژوهش می گویند:

ما چندین دهه برای اینکه ثابت کنیم اینشتین، (روابط علیتی درهم تنیدگی کوانتومی) اشتباه می کند و همچنین برای جستجوی مدل های توسعه یافته ی حرکت شبح وار او صرف کرده ایم. نتیجه ای که حالا بدست آورده ایم می گوید: هنوز مکانیسم دقیقی برای توضیح درهم تنیدگی وجود ندارد.


منابع: