رسانه

هدف ما برداشتن گامی کوچک در راه نشر آگاهی است


فرگشت حیات فرگشت حیات پیدایش انسان مولکول عنکبوت اطلاعات جاپیاسو تار پیدایش حیات فیلم آبیوژنسیس فرگشت شیمیایی شیمی حیات گادفری ریچارد داوکینز دنیل دِنِت میم کژپنداری داروینی ریچارد داوکینز دنیل دنت انسان سَرده انسان صحرای بزرگ اسپاسوف دیرین‌مردم‌شناس توبینگن فرگشت انسان گونه انسان کپی کپی های بزرگ دودمان انسان تکامل‌گرایان ویلدرفورس خداناباوران نظریه‌ی تکامل نظریه‌ تکامل انتخاب طبیعی تکامل نیای مشترک تنازع بقا نظریه طبیعی مدرسه نجوم مرکز فضایی مرکز فضایی البرز آیوتا آیوتا خاورمیانه کارگاه نجوم مریم میرزاخانی زنان مردان کورتکس مغز زنان مغز مردان زنان مردان تفاوت زنان مردان داروین مک‌کنزی تورینگ منطق تئوری داروین ژنوم دی‌اِن‌اِی خفاش پستانداران دی‌ان‌ای پرندگان ترانسپوزون کاپوستا جمعیت اپی‌ژنتیکی متیلاسیون ژنتیکی سهره‌های اپی‌ژنتیک سهره انتخاب تصادفی جهش‌ها دودمان میتوکندریایی حوا حوا ی میتوکندریایی کروموزوم آدم کروموزوم y جد مذکر سرطان فیل‌ها ال‌آی‌اف۶ ال‌آی‌اف ژن بابون‌ها لوزالمعده سیلیه ساپولسکی خاطرات خاطره هیپوکمپوس پروتئین اِنگرام سابیکولوم چانل‌رودوپسین لیسنکو شوروی ژنتیک ایدئولوژی انتروپی آنتروپی عصبی آی‌کیو موش‌ها خفاش‌ها متابولیسم سنجاب پیر سن مرگ گونه موجودات زیستی پیدایش شیمیایی منشا حیات آگاهی استیون گولد خودآگاهی پردازش تجربه احساسات آگاهانه هوشمند هوشمندی زیست‌شناسان شبکه اتصال یادگیری بالدوین شبیه‌سازی فرهنگی میم‌ها طبیعی مم نوکلئید بینایی مونت‌کاسل نئوکورتکس وظایف مغزی والدین شخصیت رفتار دوقلوها میتوکندری ایگرگ foxp2 روباه پرورش جفت‌گیری کافمن آمینواسید بی‌جان‌زایش ارگودیک زیست‌شناسی نژاد انسان‌ها خلاقانه مغز حالت زیست شناسی abiogenesis بی جان زایش بلوک های سازنده حیات بلوک های حیات عناصر پایه حیات درخت حیات آغاز حیات مبدا حیات رویداد تصادفی تصادف خلق الساعه خود به خودی پیدایش موجودات زنده پرتاب تاس پیش بینی رخدادهای هدفمند شامپانزه زمین اولیه homo erectus john gurche انسان راست قامت هومو اِرکتوس جنس هومو شواهد پخت غذا hominins هومینین richard wrangham daniel lieberman انسان خردمند تکامل انسان ape کنترل آتش پخت غذا در دوران باستان فسیل‌های هومو ارکتوس evolution متد علمی روشمندی علمی علم چیست شبه علم تبیین پدیده های طبیعی جهانبینی علمی فکت علمی فرگشت تئوری علمی فرضیه جهان بینی علمی شواهد فرگشت شواهد ژنتیکی و مولکولی شواهد فسیلی جهان‌بینی علمی مشتری ناسا سازگارگرایانه میمون‌های کوچک دم آغاز حیات حیات اولیه زکری آدام پانتتین علم و شبه علم استنفورد دایره المعارف دائرةالمعارف مدخل دانشگاه استنفورد شبه‌علم علم مغالطات فلسفه علم استدلال عقلانی اجماع علمی پروتیین